West Texas Basketball

Basketball Net

11/30 Texas At Farwell

12/14 Muleshoe At Bovina

12/17 Bovina At Sudan

12/21 Farwell At Portales

12/30 Post At Farwell

12/31 Denver City At Friona

1/4     Nazareth At Farwell

1/7     Lockney At Bovina

1/11   Littlefield At Friona

1/14   Vega At Bovina

1/18   Seagraves At Farwell

1/21   Farwell At Bovin

1/25   Muleshow At Friona

1/28   Olton At Bovina